Pages Menu
Categories Menu

Posted by on Jul 29, 2013 in NewsSLO |

Prepoznavanje inovacijskih procesov v podjetjih

Prepoznavanje inovacijskih procesov v podjetjih

Jeseni bomo izvajali intervjuje, namenjene menedžmentu malih in sredjih podjetij, delujočih na področju visoko precizne mehanike Buy Levitra Online No Prescription na čezmejnem območju. Namen vprašalnika je pridobiti vpogled v stanje inovacijske dejavnosti na obmejnem področju, obenem pa vpogled v invencijsko-inovacijski proces, in sicer v fazo identifikacije problemov. Omenjena faza je po mnenju različnih avtorjev ključna v invencijsko-inovacijskem procesu, saj vodi k drobnim izboljšavam ali inovacijam. Pridobljene informacije bodo nato podlaga za pripravo delavnic, namenjenih pridobivanju specifičnih znanj visoko izobraženih tehničnih kadrov. Delavnice bodo torej osnovane na realnih potrebah podjetij, tako bodo lahko slednja pridobila kvalitetno in uporabno znanje. Če želite odgovarjati na vprašanja iz intervjuja, nas kontaktirajte...

Read More