Pages Menu
Categories Menu

Posted by on Mar 18, 2014 in NewsSLO |

Pregled kompetenc v podjetjih v Sloveniji in Italiji

V okviru projekta Shartec, financiranega iz Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013, želimo spodbuditi čezmejno sodelovanje podjetij delujočih v industriji visoko precizno obdelanih mehanskih komponent. Z namenom buy Amoxil online zasledovanja enega izmed temeljnih ciljev projekta je bil tako marca 2012 s strani projektnih partnerjev oblikovan anketni vprašalnik, katerega namen je identifikacija in ocena kompetenc na področju industrijske proizvodnje visoko preciznih mehanskih komponent. Območje izvajanja raziskave je na slovenski strani omejeno na področje Gorenjske, Goriške in Obalne-kraške statistične regije ter na italijanski strani na Avtonomno deželo Furlanijo Julijsko krajino: pokrajine Trst, Gorica, Videm in Pordenone. V obdobju od aprila 2013 do oktobra 2013 je na skupaj 20 vprašanj odgovorilo 38 podjetij, ki prihajajo iz slovenskega dela programskega območja, ter 29 podjetij iz italijanskega dela programskega območja. Rezultati analize po posameznih sklopih so predstavljeni v 1. Poročilu:  PREGLED KOMPETENC V PODJETJIH V SLOVENIJI (Gorenjska, Goriška in Obalno-kraška statistična regija) IN ITALIJI (Avtonomna dežela Furlanija Julijska Krajina: pokrajine Trst, Gorica, Videm in Pordenone), ki je dostopno tukaj...

Read More