Pages Menu
Categories Menu

News

Razvoj in zagotavljanje kvalitete znotraj dobaviteljskih verig

Posted by on Okt 30, 2014 in Workshop(SL) |

Nova Gorica, četrtek, 13.november 2014 GZS-Območna zbornica za severno Primorsko (Sedejeva 2 a) Prva iz novega sklopa nadaljevalnih delavnic v okviru čezmejnega projekta SHARTEC se bo osredotočila na obvladovanje dobaviteljskih verig, ki v poslovanju evropskih podjetij postaja vedno bolj aktualno. Ob navezavi bolj intenzivnih poslovnih odnosov z največjimi evropskimi in tudi globalnimi industrijskimi igralci se namreč z zahtevami po kakovostnih storitvah, dobavah izdelkov brez napak, fleksibilnostjo ter pravočasnostjo dobav že srečujejo večja podjetja iz Furlanije – Julijske krajine in Slovenije. Namen delavnice je, da se z zahtevami oziroma pravili igre v najbolj zahtevnih evropskih industrijskih vejah seznani tudi mala in srednja Cialis online velika podjetja, ki se šele pripravljajo...

Energetski menedžment v industriji

Posted by on Okt 13, 2014 in Workshop(SL) |

Nova Gorica, 21. oktober 2014 GZS-Območna zbornica za severno Primorsko, Bactrim No Prescription Sedejeva 2 a, 5000 Nova Gorica Zadnja v sklopu osnovnih delavnic čezmejnega projekta SHARTEC se osredotoča na za poslovanje podjetij zelo pomembno a pogosto spregledano tematiko: energetski management in trende v energetskem managementu ter rešitve iz tega področja, ki so na voljo industriji. Delavnica pokriva vse vidike uporabe energije v industrij; od dobave energije ter elektrike, uporabe energije v proizvodnih procesih, uporabe energetskih virov v industrijskih objektih, zasnovo uporabe energije v celotnem življenjskem ciklu izdelka ter celovito upravljanje z energijo. Glavni cilj delavnice je predstavitev različnih primerov z obeh strani meje, ter vzpodbuditi izmenjavo dobrih praks...

Vabilo podjetjem za sejem BI-MU

Posted by on Sep 17, 2014 in NewsSLO |

Posoški razvojni center skupaj s partnerji projekta SHARTEC vabi vsa zainteresirana podjetja, ki delujejo na področju visoko precizne obdelave mehanskih komponent, da se nam pridružijo na MEDNARODNEM SEJMU – 29. BI-MU – Namenski stroji za oblikovanje in razrez kovin, robotika, avtomatizacija ter podporne tehnologije v Milanu (Italija) od 30. 9. 2014 do 4. 10. 2014. Udeležba na sejmu bo potekala v okviru čezmejnega projekta SHARTEC – Izmenjava inovativnih proizvodnih tehnologij v obmejnih regijah. Cilj projekta je, spodbujanje rasti podjetij, ki delujejo v industrijski panogi precizne obdelave mehanskih komponent s pomočjo vzpostavitve čezmejne tehnološke mreže, ki bo omogočala izmenjavo informacij, predstavitev kompetenc v regiji ter izvedbo skupnih promocijskih aktivnosti. Udeležba...

Delavnici Inovacijski kulturi v podjetju

Posted by on Sep 12, 2014 in Workshop(SL) |

Nova Gorica, 15. september 2014 Tolmin, 22. september 2014 Spreminjajoče se potrebe kupcev, razvoj novih tehnologij, skrajševanje življenjskega cikla izdelkov in naraščajoča globalna konkurenca povečujejo pomen inovacij ne le za prihodnjo rast podjetij, temveč tudi za njihovo preživetje na dolgi rok. Razvoj inovativnosti je eden ključnih ciljev vsake industrijske politike in pogoj za kakovostno rast gospodarstva. V okviru projekta čezmejnega sodelovanja SHARTEC smo si v GZS OZ za Severno Primorsko zadali cilj, da članom poleg znanj, vezanih na razvoj novih tehnologij, ponudimo tudi nekaj znanja s področja inovacijske kulture, ki je predpogoj za doseganje nadpovprečnih rezultatov v kateri koli dejavnosti. Delavnica bo odlična priložnost, da Buy Doxycycline Online No...

Poročilo o delavnici: “Spodbujanje inovativnosti v malih in srednje velikih podjetjih”

Posted by on Jun 30, 2014 in NewsSLO, Workshop(SL) |

Inoviranje je v zadnjem desetletju postalo eden ključnih dejavnikov poslovnega uspeha. Zato je tudi EU postavila razvoj inovativnosti med prioritetna področja. Namen delavnice, ki je potekala 10. junija v prostorih Friuli Innovazione Parco Scientifico e Tecnologico Luigi Danieli, je prikaz pomena inoviranja in spoznavanje nekaterih kreativnih orodij. Uvodni Buy Cialis del je bil namenjen predstavitvi stanja v Italiji in Sloveniji ter prikazu inovacijskih trendov v svetu. Ključni del delavnice je bil namenjen obvladovanju kreativne faze inovacijskega procesa. Najprej smo skozi igro krepili nekatere inovacijske kompetence, potem pa spoznali in v praksi uporabili skupino orodij za identificiranje problemov oz. izzivov in ustvarjalno reševanje le-teh (npr. Problemski fokus, Ishikawa diagram/ribja kost,...

Delavnica: Spodbujanje inovativnosti v malih in srednje velikih podjetjih

Posted by on Maj 23, 2014 in NewsSLO, Workshop(SL) |

Delavnica o spodbujanju inovativnosti v malih in srednje velikih podjetjih bo potekala v torek, 10. junija 2014 v prostorih Friuli Innovazione, ul. J. Linussio 51 v Vidmu (Udine). Namen delavnice je prikaz pomena inoviranja in spoznavanje nekaterih kreativnih orodij. Uvodni del je namenjen predstavitvi stanja v Italiji in Sloveniji ter prikazu inovacijskih trendov v svetu. Ključni del delavnice je namenjen obvladovanju kreativne faze inovacijskega procesa. Najprej bomo skozi igro krepili nekatere inovacijske kompetence, potem pa spoznali in v praksi uporabili skupino orodij za identificiranje problemov oz. izzivov in ustvarjalno reševanje le-teh (npr. Problemski fokus, Ishikawa diagram/ribja kost, QaDIM – Quick and Dirty Innovation Method, Brainstorming …). Delavnica je namenjena...