Pages Menu
Categories Menu

Projekt SHARTEC

Sektor industrijske proizvodnje visoko preciznih mehanskih komponent je bistvenega pomena za gospodarstvo Severo-vzhodne Italije in Slovenije, območja, ki ima veliko število malih in srednje velikih podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo sestavnih delov za avtomobilski, letalski, energetski sektor in za medicinski industrijski sektor.

Večje čezmejno sodelovanje med podjetji v tem sektorju, zlasti na področju raziskav in inovacij, bo prispevalo k povečanju proizvodnih zmogljivosti območja kot celote, k povečanju njegove konkurenčnosti in k ustvarjanju kvalificiranih delovnih mest.

Ključni cilj projekta Shartec, ki je bil odobren znotraj evropskega programa čezmejnega sodelovanja Italija – Slovenija 2007 – 2013, je na osnovi povezane razsikovalne, razvojne in inovacijske dejavnosti izboljšati čezmejno sodelovanje podjetij, ki delujejo v industriji visoko preciznih mehanskih komponent. Poseben poudarek je na večjem sodelovanju malih in srednje vlikih podjetij v Sloveniji in Furlaniji Julijski krajini..

Z oblikovanjem platforme za izmenjavo tehnoloških informacij in idej za skupne raziskovalne projekte bodo nastajali dogovori o sodelovanju in o skupnih raziskovalnih in razvojnih projektih,  v katerih bodo sodelovali tako raziskovalni centri in podjetja.

Specifični cilji projekta so: izdelava zemljevida oziroma popisa tehnoloških kompetenc in inovativnih strategij na območju, razvoj baze tehničnih znanj in spodbujanje skupnih raziskovalnih dejavnosti. Popis podjetij in raziskovalnih centrov bo izdelan z namenom vzpostavitve baze podatkov o tehničnih zmogljivostih in odličnosti na območju. Raziskava se bo posebej osredotočila na popis tehničnih kompetenc, opreme, inovacijskih proizvodnih sistemov in na inovacijske postopke.