Pages Menu
Categories Menu

Območna zbornica za severno Primorsko

GZS Območna zbornica za severno Primorsko je institucija, ki je nastala na osnovi Zakona o gospodarskih zbornicah. Glavno poslanstvo je zastopanje interesov gospodarstva na regionalni ravni. Poleg tega informira, obvešča, svetuje in izobražuje svoje člane, ter izvaja javna pooblastila.

Zaradi bližine meje je zbornica stalno v kontaktu z inštitucijami in gospodarstvom v FJK. GZS Območna zbornica za severno Primorsko sodeluje kot partner v številnih čezmejnih projektih gospodarskega značaja.