Pages Menu
Categories Menu

PRC – Posoški razvojni center

Posoški razvojni center je lokalna in regionalna razvojna institucija, ki so jo leta 1999 ustanovile občine Bovec, Kobarid in Tolmin. Poslanstvo javnega zavoda se zato navezuje predvsem na spodbujanje razvoja v Zgornjem Posočju na področju podjetništva, človeških virov, okolja in prostora ter podeželja.

Poleg izvajanja nalog na območju Zgornjega Posočja v sodelovanju s še tremi razvojnimi agencijami v regiji Posoški razvojni center opravlja tudi naloge regionalne razvojne agencije na Severnem Primorskem (v Goriški statistični regiji), ki pokriva 13 občin. Posoški razvojni center izvaja tudi regionalne razvojne projekte ter sodeluje pri izvajanju državnih in mednarodnih razvojnih projektov (kot projektni ali vodilni partner).

 

Stiki
Posoški razvojni center
Sedež:Trg svobode 2, SI-5222 Kobarid, Slovenija
Poslovni prostori: Ulica padlih borcev 1b, Si-5220 Tolmin, Slovenija