Pages Menu
Categories Menu

Materiali

Stremimo k čistosti končnega izdelka

Avtomobilska industrija daje v zadnjem času velik poudarek na čistost končnih komponent in sestavov. Za Hidrio Rotomatiko je precizna mehanska obdelava komponent aktualna predvsem na programu aluminijastih odlitkov, in sicer na dveh nivojih. Pomembna je najprej preciznost obdelave in posledično ničelna toleranca pri odstopanjih glavnih mer izdelka ter čistost izdelka, natančneje odsotnost vsakršnih nečistoč, tako v materialu kot na obdelani površini izdelka.
Ključni problem na področju mehanske obdelave aluminijastih odlitkov je pojavnost ostrih robov in točk, t. i. srhov. Srhi se pojavljajo v obliki mikroskopsko majhnih kovinskih iglic, ki zmanjšujejo končno čistost in posledično tudi kvaliteto izdelka ter lahko povzročajo okvare. Omenjene iglice so dobro razvidne na spodnji fotografiji detajla mehanske komponente.
materiali
Da bi izboljšali kompetitivnost na omenjenem področju, Hidria Rotomatika in Univerza v Vidmu skupaj raziskujeta načine, da bi bil končni izdelek čim bolj čist. Izvedeni so bili testi na že obstoječih komponentah v proizvodnji Hidrie Rotomatike, katerih namen je optimizacija že obstoječih procesov. Prav tako se izvajajo študije, meritve in poskusi, ki imajo za cilj uvedbo alternativnih možnosti mehanske obdelave in spadajo v strateške raziskovalno-razvojne aktivnosti.