Pages Menu
Categories Menu

POROČILO O INOVACIJAH V SLOVENIJI IN FJK

Namen pričujoče analize je podrobna obravnava EU podatkov iz različnih virov in na podlagi tega identifikacija ključnih problemskih področij v invencijsko-inovacijskem managementu SLO in ITA podjetij. Pričakovani rezultati predstavljajo podlago za nadaljnje aktivnosti v projektu, ki bodo omogočile dvig inovacijskih in posledično gospodarskih rezultatov podjetij.