Pages Menu
Categories Menu

TROJEZIČNI STROKOVNI SLOVAR

Med glavne naloge projekta Shartec spada tudi izmenjava informacij, tehnološkega znanja in dobrih praks med podjetji iz Slovenije in Italije (predvsem iz dežele Furlanija – Julijska krajina).

Prav iz tega razloga je nastal tehnični slovar, uporaben predvsem pri različnih delavnicah, ki so bile in bodo še organizirane v sklopu projekta, saj ga bodo lahko udeleženci uporabljali pri prevajanju tehnične terminologije.
Trojezični slovar (ANG – ITA – SLO) projekta Shartec je urejen je po abecednem in tematskem vrstnem redu. Vsebuje približno 1000 strokovnih izrazov, večinoma s proizvodnega področja.

Slovar lahko prenesete na svoj računalnik s klikom na spodnjo ikono.