Pages Menu
Categories Menu

Inovacije

Prepoznavanje inovacijskih procesov v podjetjih

 

Do jeseni bomo izvajali intervjuje, namenjene menedžmentu majhnih in sredjih podjetih, delujočih na področju visoko precizne mehanike na čezmejnem območju.Namen vprašalnika je pridobiti vpogled v stanje inovacijske dejavnosti na obmejnem področju, obenem pa vpogled v invencijsko-inovacijski proces, in sicer v fazo identifikacije problemov. Omenjena faza je po mnenju različnih avtorjev ključna v invencijsko-inovacijskem procesu, saj vodi k drobnim izboljšavam ali inovacijam.

Pridobljene informacije bodo nato podlaga za pripravo delavnic, namenjenih pridobivanju specifičnih znanj visoko izobraženih tehničnih kadrov. Delavnice bodo torej osnovane na realnih potrebah podjetih, tako bodo lahko slednja pridobila kvalitetno in uporabno znanje.

Če želite odgovarjati na vprašanja iz intervjuja, nas kontaktirajte preko obrazca.