Pages Menu
Categories Menu

Friuli Innovazione

Friuli InnovazioneCenter Friuli Innovazione je bil zasnovan leta 1999 za namenom, spodbuditi sodelovanje med Univerzo v Vidmu in furlanskim gospodarstvom skozi izmenjavo znanj med raziskovalci in podjetji ter z uporabo znanstvenih in tehnoloških rezultatov dela v okviru univerze v industriji.
Od leta 2004 dalje je center zadolžen za upravljanje z Znanstvenim in tehnološkim parkom Luigi Danieli v Vidmu, ki predstavlja idealno okolje za prenos idej v projekte in raziskovalnih dejavnosti v proizvode.
Center Friuli Innovazione še zlasti spodbuja in podpira nastajanje visokotehnoloških podjetij s pomočjo dejavnosti usmerjanja in izobraževalnih procesov, razvijanja poslovnih načrtov, programov izmenjave med podjetniki na regionalnem in evropskem nivoju, priprave študij tehnološke izvedljivosti, povezave z usposobljenimi strokovnjaki, podpore pri izpolnjevanju pogojev za ustanavljanje podjetij, pomoči pri iskanju virov financiranja pa tudi pri dostopu do inovativnih oblik financiranja, spletnega dela, iskanja partnerjev in povezav, mentorstva in poslovne inkubacije.
V okviru projekta Shartec je center Friuli Innovazione referent za dejavnosti razširjanja in obveščanja o z njim povezanih informacij.