Pages Menu
Categories Menu

DIEGM – Univerza v Vidmu, DIEGM, Italija, RTD performer

Oddelek za elektrotehniko, strojništvo in upravljanje – DIEGM, Videmska Univerza v Italiji  je bil ustanovljen leta 1994 s ciljem izvajanja  aplikativnih raziskav na različnih inženirskih področjih, kot so strojništvo, telekomunikacije, računalništvo, elektronika in kompleksni sistemi upravljanja. Oddelek sestavlja 57 raziskovalcev, ki skupaj delujejo s ciljem nadgrajevati znanje in kompetence na področju inženiringa. Zlasti struktura oddelka omogoča celosten pristop k problemom na področju inženirstva, kjer so oblikovanje, izdelava, avtomatizacija, komunikacije in kompleksnost  zelo pomembni vidiki.

Velik del proračuna Oddelka izhaja iz neposrednega sodelovanja z gospodarstvom v smislu izvajanja raziskovalnih projektov in svetovalnih dejavnosti. Večina partnerskih podjetij Oddelka so mala in srednje velika podjetja v regiji Alpe-Jadran (severovzhod Italije, Avstrija, Slovenija in Hrvaška). Oddelek sodeluje tudi s podjetji, ki delujejo na globalnem trgu, kot so Danieli Group, Electrolux in Infineon elektronika.